W imieniu spółki Enexon Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oświadczamy, iż zgodnie z treścią art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 118) spółka  Enexon Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy

 

Pełna treść oświadczenia